ring logo

Visie & Missie

Visie

vi·sie (de; v; meervoud: visies) 1 kijk, mening: hij heeft een interessante visie op dat probleem

Wij hebben een duidelijke visie op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt heeft de laatste jaren veel veranderingen ondergaan. Zo heeft de economische crisis de arbeidsmarkt op haar grondvesten doen trillen. Er zijn veel arbeidsplaatsen verloren gegaan en er is op dit moment een ruime arbeidsmarkt. Echter zal binnen afzienbare tijd de markt zich omdraaien en zal de vraag naar goed en gekwalificeerd personeel toenemen. Hierop dienen bedrijven en overheden zich voor te bereiden. Hiervoor is een goede employer branding strategie cruciaal! De vergrijzing zal ook grote invloed hebben. Veel kennis zal verloren gaan binnen bedrijven en dit zal opgevangen worden door bestaande en nieuwe medewerkers. Ring105 is van mening dat bedrijven hier echt een duidelijk plan voor moeten maken. Voor werkgevers is het belangrijk om in een tijdig stadium de juiste medewerkers aan te trekken en zich als een goede werkgever te profileren. Vinden, binden, boeien en behouden worden de sleutelwoorden in de plannen. Ring105 zal hierop inspelen met de juiste arbeidsmarktcommunicatie concepten.

Missie

mis·sie (de; v; meervoud: missies, missiën) 1 zending, opdracht: de missie van ons bedrijf is ... de hoofddoelstelling; ruimtemissie

Missie van Ring105: "Samen met onze klanten succes hebben op de arbeidsmarkt!" Dit willen we realiseren door nauw samen te werken met onze klanten en leveranciers. Daarnaast willen wij ECHT als klankbord fungeren voor onze klanten.